PROGRAMUL NATIONAL APICOL 2017–2019 sprijina apicultorii incepatori, care au doar cateva familii, subventionind achizitionarea pana la 75 familii de albine. Oferta este de nerefuzat !!! Programarile sunt recomandate !!!

Informare privind programul national apicol 2017-2019

Obiectivul Programului – Îmbunătăţirea producţiei şi comercializării produselor apicole prin :

– acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru achiziţionarea de: medicamente pentru ratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci, şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral;

– acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox;

Valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2017 – 2019, este de 97.626 mii lei, din care suma de 48.813 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 1102 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, distribuită astfel:

a) pentru anul 2017: 32.542 mii lei;

b) pentru anul 2018: 32.542 mii lei;

c) pentru anul 2019: 32.542 mii lei.

Beneficiarii Programului National Apicol 2017-2019

– Apicultorii, care pot fi : persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

– Cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;

Solicitanţii Programului:

1. Apicultorii, care pot fi : persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale pentru acţiunile:
-Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
-Raţionalizarea transhumanţei;
-Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol;

2. Cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare, pentru acţiunea:
-Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;

Acțiunile cuprinse în programul national apicol 2017-2019 pentru care se acordă ajutor financiar în anul 2017

A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori
-Achiziţionarea prin intermediul cooperativelor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox;

B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei
-Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât pentru apicultura
convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică

C. Raţionalizarea transhumanţei / stupăritului pastoral:

C.1. Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral
C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen,
încălzitor miere;

D. Masuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune – Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologică

Vezi mai mult!